Değerlerimiz2018-08-28T11:56:35+00:00
zımpara çeşitleri satın al

DEĞERLERİMİZ

Müşterilerimiz: Müşterilerimiz velinimetimizdir.

Duyarlılık ve Doğruluk: Yüksek iş ahlakı, dürüst ve duyarlı çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Başarma Tutkusu: Yaptığımız her işe aklımızı ve yüreğimizi koymak vazgeçilmez davranış biçimimizdir.

Etik Çalışma: Yaptığımız her şeyde; tüm paydaşlarımıza karşı adaleti, saygıyı ve şeffaflığı güvence altına alan ahlaki bir pusula tarafından yönlendiriliriz.

Çalışanlarımız: En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır. Çalışanlarımızın potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri için onlara ihtiyaç duydukları tüm fırsatları sağlamaya kendimizi adarız.

“En iyi” olmak: Şirketimizin uzun vadede başarısı için değişim yaşamsal öneme sahiptir ve sürekli gelişim için farklılıkları arar ve farklılıklardan güç alırız.

Takım Çalışması: Ortak başarımız için birlikte çalışırız.

Topluma ve Çevreye Katkı: Faaliyet ve hizmetleri esnasında çevresel etkileri dikkate alarak, Sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunuruz.