İş Sağlığı Güvenliği Politikası2021-11-30T06:54:02+00:00

İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Egebant olarak ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluştururuz.

Bu amaçla;

  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek riskleri minimize ederiz,
  • Proses kaynaklı olası kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için gerekli önlemleri alırız,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi adına eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız ve paydaşlarımızın farkındalıklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yaparız
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel performans göstergelerini ölçer ve raporlandırırız,
  • Sağlık, çevre ve güvenlik kültürünün ve standartların geliştirilmesi için güncel iş sağlığı ve güvenliği konularına ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranır, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte hareket ederiz,
  • Gerekli önlemleri alarak verimliliğimizin artması amacıyla faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir sistemde yöneterek sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimser, iş birliği içerisinde olduğumuz sektörlere iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülük ederek örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Bu politikayı firmamızda kurduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile sağlayacağımıza inanıyoruz. Ben Genel Müdür olarak bu sistemi benimsiyor, destekliyor ve bu sistemi devam ettireceğimi, gerekli kaynakları sağlayacağımı taahhüt ediyorum.

İBRAHİM HATİPOĞLU
GENEL MÜDÜR

EGE-POL-005                                                         Rev: 00/00                                                     Yayın Tarihi: 12.08.2021