Kalite Politikamız2021-10-14T13:26:45+00:00
zımpara çeşitleri satın al

KALİTE POLİTİKAMIZ

Gelişen teknolojik koşullara paralel olarak,

  • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,
  • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm süreçlerimizde liderlik ve çalışan katılımını teşvik etmek,
  • Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak ve bu eğitimler ile farkındalık oluşturmak, ve tabana yayılmasını sağlamak; bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamak,
  • Oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi sayesinde kaliteyi tesadüfen değil planlı sistematik faaliyetlerle, bütün çalışanların ortak katkılarıyla sürdürmek ve geliştirmek,
  • Tüm paydaşlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkanları kullanarak hızlı ve etkin bir çalışma sistemi oluşturmak,
  • Hata ve fire oranlarını azaltıp maliyetleri optimum seviyeye çekmek, kalitesi, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir kuruluş olmak,
  • Ürünlerimizi üretirken çevreye ve doğaya saygılı olmak,
  • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
  • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek,
  • Kalite yönetim sistemimizi belirli dönemlerde gözden geçirerek etkinliğini artırmak ve sürekli iyileştirmektir.

Bu politikayı firmamızda kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile sağlayacağımıza inanıyoruz. Ben Genel Müdür olarak bu sistemi benimsiyor, destekliyor ve bu sistemi kurup devam ettireceğimi ve gerekli kaynakları sağlayacağımı taahhüt ediyorum.

İBRAHİM HATİPOĞLU
GENEL MÜDÜR

EGE-POL-001                                                                                      Rev:22.04.2021/01                                                                                 Yayın Tarihi: 20.07.2018