KSS2019-11-15T13:51:36+00:00

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Egebant A.Ş. olarak, ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ amacı ile, tüm paydaşlarımıza karşı ‘eşit’ ve ‘sorumlu’ davranmaya özen gösteririz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizin sürdürülebilir fayda yaratması temel amaç ve hedeflerimiz arasındadır.

1969’dan beri, sürdürülebilir büyüme hedefine yönelik olarak yaptığımız eylemlerde toplum faydasını göz önüne alarak; Çevre, eğitim, gibi konularda çalışmalarımız devam etmektedir.

Bununla birlikte doğayı ve iş sağlığını koruyacak önlemler almaktayız.

Egebant A.Ş. olarak, doğadaki her canlıya eşit değerde ve önem ile yaklaşarak, hayat kalitesini korumak, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyip, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemekteyiz.

Bu doğrultuda Egebant A.Ş. olarak,  daima geliştirdiğimiz ürünler ile hem insana hem de çevreye faydalı olabilecek şekilde çözümler sunmaya çalışmaktayız.

Bu bilinç;  zorunlulukların ötesinde toplumumuza, geleceğimize, çevremize ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimize karşı sorumlu olmayı, duyarlı kalmayı ve bu ölçüde yatırımları gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” çalışmalarımızdan bazı örnekler:

Egebant ‘Her Yıl Bir Okyanus Projesi’

Egebant A.Ş. olarak , 2018’ de uygulamaya koyduğumuz “Her Yıl Bir Okyanus Projesi” ile,

  • Talepler üzerine gelen, ve incelenen ihtiyaç sahibi köy okullarına kütüphane tesis edilmektedir.
  • Bu sayede, Egebant’ın ismini verdiği, her yıl en az bir kütüphane hedeflenmektedir.
  • Egebant A.Ş. ailesi olarak, 2018 Haziran ayında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Gürakar İlk ve Ortaokulu’ na 2000 kitaplı kütüphane tesis edilerek açılışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
  • Aynı zamanda, çocukları bilinçlendirmek ve sağlıklı eğitim koşullarına destek olmak adına iş güvenliği ürün grubumuzdan kaydırmaz bant teminini gerçekleştirdik.
Zımpara çeşitleri

İyiliğe Önem Veriyoruz!

Egebant ailesi olarak;

  • Topluma karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız.
  • Eğitim, Çevre, Sağlık gibi bir çok alanda sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
  • Çalışanlarımızın doğum günlerini daha da anlamlı kılmak adına,
  • Sivil Toplum Kuruşları aracılığıyla, temsili hediyeler satın alarak bağışta bulunuyoruz

Yeşili Destekliyoruz!

“Egebant A.Ş. Çevre Politikası” kapsamında,  sürdürülebilir ve geri dönüşüm haline getirilebilir atık materyaller adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Buna istinaden, ofis malzemelerimiz de dahil olmak üzere kullanılan araç ve gereçleri çevreye duyarlı olması adına özenle seçiyoruz.