Kurumsal

Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk


Egebant A.Ş. olarak, ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ amacı ile, tüm paydaşlarımıza karşı ‘eşit’ ve ‘sorumlu’ davranmaya özen gösteririz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerimizin sürdürülebilir fayda yaratması temel amaç ve hedeflerimiz arasındadır.

1969’dan beri, sürdürülebilir büyüme hedefine yönelik olarak yaptığımız eylemlerde toplum faydasını göz önüne alarak; Çevre, eğitim, gibi konularda çalışmalarımız devam etmektedir.

Bununla birlikte doğayı ve iş sağlığını koruyacak önlemler almaktayız.

Egebant A.Ş. olarak, doğadaki her canlıya eşit değerde ve önem ile yaklaşarak, hayat kalitesini korumak, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyip, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemekteyiz.

Bu doğrultuda Egebant A.Ş. olarak,  daima geliştirdiğimiz ürünler ile hem insana hem de çevreye faydalı olabilecek şekilde çözümler sunmaya çalışmaktayız.

Bu bilinç;  zorunlulukların ötesinde toplumumuza, geleceğimize, çevremize ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimize karşı sorumlu olmayı, duyarlı kalmayı ve bu ölçüde yatırımları gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” çalışmalarımızdan bazı örnekler:

Kalıcı değerler yaratmak, küresel bir marka ve öncü olmak ve değerlerimize sadık olmak adına yenilikçi, cesur ve katılımcı bir adım atarak TAYSAD tarafından yürütülen ‘’Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle’’ projesine büyük bir istek ve heyecanla katıldık. Proje, fırsat eşitliği, kapsayıcı çalışma ortamı ve çeşitliliği önceliklendirme hedeflerini toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla ele alınıyor. Egebant değerleri ile aynı doğrultuda olan bu projenin bir parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Toplumumuzdaki cinsiyet ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik çabaların sürmesini temenni ediyoruz. 

https://www.linkedin.com/company/ebrd/
https://www.linkedin.com/company/arborimpact/ 

Egebant "Her Yıl Bir Okyanus Projesi"


Egebant olarak , 2018’ de uygulamaya koyduğumuz   “Her Yıl Bir Okyanus Projesi”   ile,

  • Talepler üzerine gelen ve incelenen ihtiyaç sahibi köy okullarına kütüphane tesis edilmektedir.
  • Bu sayede, Egebant’ın ismini verdiği, her yıl en az bir kütüphane yardımı yapılması hedeflenmektedir.
  • Egebant olarak, 2018 Haziran ayında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Gürakar İlkokulu'nda 2000 kitaplı kütüphane açılışını gerçekleştirdik.
  • Aynı zamanda, çocukları bilinçlendirmek ve sağlıklı eğitim koşullarına destek olmak adına iş güvenliği ürün grubumuzdan kaydırmaz bant teminini gerçekleştirdik.

İyiliğe Önem Veriyoruz!


Egebant olarak;

  • Topluma karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız.
  • Eğitim, çevre ve sağlık gibi birçok alanda sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Yeşili Destekliyoruz!


“Egebant A.Ş. Çevre Politikası” kapsamında,  sürdürülebilir ve geri dönüşüm haline getirilebilir atık materyaller adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Buna istinaden, ofis malzemelerimiz de dahil olmak üzere kullanılan araç ve gereçleri çevreye duyarlı olması adına özenle seçiyoruz.